fbpx
Wat is HAES

Wat is HAES?

Health at Every Size® (of HAES) is een evidence-based benadering die het stigma op mensen met overgewicht of obesitas wil verminderen. Het verschuift de focus van gewicht als een teken van gezondheid naar algemeen welzijn en het stimuleert meer respect voor het lichaam.

HAES is een gewicht inclusieve benadering die ervan uitgaat dat iedereen in staat is om zijn of haar gezondheid en welzijn te verbeteren, onafhankelijk van het gewicht, wanneer er toegang is tot niet-stigmatiserende gezondheidszorg. Dit model bewijst dat de rol van andere factoren dan gewicht groter zijn voor de algemene gezondheid. HAES kijkt naar gezondheid als een groter geheel waarbij kwaliteit van leven, lichamelijke gezondheid en psychisch welzijn hand in hand gaan.

Dit zijn de Health At Every Size®-principes:
  • Gewichtsinclusiviteit: Accepteer en respecteer de diversiteit van lichaamsvormen en maten, en verwerp het idealiseren of demoniseren van specifieke gewichten.
  • Gezondheidsverbetering: Ondersteun een gezondheidsbeleid dat de toegang tot informatie en diensten verbetert en gelijk maakt. Stimuleer persoonlijke gewoontes die het persoonlijke welzijn verbeteren, zoals aandacht voor individuele fysieke, economische, sociale, spirituele, emotionele en andere behoeften.
  • Respectvolle zorg: Erken onze eigen vooroordelen en werk eraan om een ​​einde te maken aan gewichtsdiscriminatie, gewichtsstigma en gewichtsvooroordelen. Bied informatie en diensten aan vanuit het besef dat sociaaleconomische status, ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd en andere identiteiten van invloed zijn op gewichtsstigma. Ondersteun omgevingen die deze ongelijkheden aanpakken.
  • Eten voor welzijn: Promoot flexibel, individueel, intuïtief eten op basis van honger, verzadiging, voedingsbehoeften en plezier, in plaats van diëten die enkel gericht zijn op gewichtsbeheersing.
  • Levens verbeterende beweging: Ondersteun fysieke activiteiten die mensen van alle soorten en maten, capaciteiten en interesses kunnen doen om plezierig te bewegen, in de mate die ze willen.
Waarom de HAES aanpak werkt?

In 2005 vergeleek Lindo Bacon (JADA, 2005) een traditionele dieetbenadering met een op HAES gebaseerde aanpak in een klinisch onderzoek met vrouwelijke chronische diëters. De bevindingen waren duidelijk: de HAES aanpak leverde positievere resultaten op. Deelnemers hadden een verlaagde totale cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden en systolische bloeddruk bij alle follow-ups. De dieetgroep daarentegen verloor gewicht en toonde aanvankelijk verbetering bij de follow-up van 1 jaar, maar de deelnemers kwamen nadien weer bij en de verbetering bleef niet aan bij de follow-up van 2 jaar. Daarbij was de HAES-aanpak iets wat de deelnemers ook beter konden volhouden. Bij de dieetgroep gaf bijna de helft op (41%), bij de HAES -groep was dat maar 8%.

In 2015 publiceerde Clifford et al. (JNEB, 2015) een review van 16 niet-dieet, gewicht neutrale interventies. Hier uit kwam het besluit dat deze interventies resulteerden in significante verbeteringen in verstoorde eetpatronen, zelfrespect en depressie. Geen van de interventies resulteerde in significante gewichtstoename of verslechtering van bloeddruk, bloedglucose of cholesterol.

Je kan er dus van uitgaan dat de Health At Every Size aanpak duurzamer is. En dat zou toch het doel moeten zijn van gezondheidszorg? Met de HAES benadering kan je mensen motiveren om te focussen op gezonde dagelijkse gewoontes in plaats van het gewicht op de weegschaal. HAES gaat er van uit dat het gewicht van iemand die gewoontes aanhoudt die de gezondheid ondersteunen, per definitie hun gezonde gewicht is. Daarnaast zorgt het willen controleren van het getal op de weegschaal voor heel veel mentale druk én is het duurzamer om je te concentreren op de dagelijkse praktijken die goed voor je zijn en goed voor je voelen, die passen in jouw unieke levensstijl.

Om mij te verdiepen in de HAES aanpak en weight stigma volgde ik de opleiding Promoting Body Trust ® In Your Work om deze manier van werken door te trekken in mijn lessen, online programma’s en benadering in een sector waarbij de dieetcultuur jammer genoeg nog steeds aanwezig is.

Bron: ASDAH.

Deel deze post:

Plaats een reactie

Processing...